= Kenttä on pakollinen.

Tällä valtakirjalla valtuutan työnantajan perimään liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta palkasta liiton ilmoittaman jäsenmaksuprosentin mukaisena. Liiton valtuusto vahvistaa liiton jäsenmaksun vuosittain. Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu 1,59 % maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta ja palkkioista. Jos sinulla on useita työsuhteita, maksa jäsenmaksu kaikista, jotta työttömyysturva koskee kaikkia töitäsi. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamistaan päivärahoista ja etuuksista. Jäsenmaksu tulee maksaa myös opiskelun ohella tehdystä palkkatyöstä. PAUn jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen. Ilmoitamme jäsenmaksut automaattisesti verottajalle puolestasi. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti, jolloin jäsenmaksuperintä päättyy 30 päivän kuluttua peruutusilmoituksen saapumisesta liittoon. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Tällä valtakirjalla antamiani tietoja ammattiosasto, liitto, sen keskusjärjestö ja työttömyyskassa saavat käyttää rekisteriensä ylläpitoon, tutkimukseen ja postitukseen. Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa tai ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy tai purkautuu, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle/työttömyyskassalle ja ilmoituksen erostani aikaisempaan ammattiliittoon/työttömyyskassaan. Sitoudun noudattamaan Posti- ja logistiikka-alan unionin ja Avoimen työttömyyskassa A-kassan sääntöjä.

Henkilötiedot

Jäsen- ja henkilötiedot ovat pakollisia tietoja PAUn jäsenrekisterissä ja edellytys jäsenyyden yksilöimiseksi ja todentamiseksi. Yhteystiedot mahdollistavat jäsenyyden hoidon ja jäsenviestinnän. Kun ilmoitat puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, saat tekstiviestin ja ilmoituksen sähköpostilla PAUsta, joka osoittaa, että liittymislomakkeesi on vastaanotettu. Muista tarkistaa sähköpostissa myös roskapostikansio siltä varalta, että viestimme on ohjautunut sinne. Kaikki hyväksytyt jäsenet saavat jäsenkortin ja 'Tervetuloa jäseneksi' kirjeen postitse noin kuukauden kuluessa liittymisestä. Kun olet saanut jäsenkortin ja jäsennumeron kirjaudu PAUn sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa easiointi.pau.fi ja tarkista, että jäsentietosi ovat oikein. Muista päivittää jäsentietosi aina, kun niihin tulee muutoksia.

Mikäli haluat liiton kautta tulevia tietoja jäseneduistasi merkitse (x) tähän kohtaan. Katso <a href="https://www.pau.fi/pau/rekisteri-ja-tietosuojaseloste.html" target="_blank"><u>tietosuojaseloste</u></a>.

Jäsenyys

Jäsenyys tulee voimaan aikaisintaan siitä päivämäärästä lukien, mistä jäsenmaksu on maksettu. Aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona olet allekirjoittanut liittymislomakkeen. Jos työpaikkasi muuttuu, ilmoita siitä jäsenpalveluun (09) 613 116 tai PAUn sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa easiointi.pau.fi.

Muista ilmoittaa myös mahdollisen palkattoman ajanjakson alkamis- ja päättymispäivä (esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu), koska näiltä jaksoilta sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kun teet ilmoitukset ajoissa, vältyt aiheettomilta jäsenmaksumuistutuksilta ja jäsenmaksujen perintäkirjeiltä.

Palkitsemme jäsenhankinnasta. Merkitse jäsenyyttä suositelleen henkilön nimi, sekä henkilön jäsennumero tai syntymäaika, mikäli ne ovat tiedossa. Tämä on erittäin tärkeää, koska puuttuvia suosittelijamerkintöjä ei selvitetä myöhemmin. Jäsensuosittelijan tulee olla PAUn jäsen.

Työsuhde

Jäseneksi voi liittyä, jos on voimassa oleva työsuhde, josta saa palkkatuloa. Työtön tai palkattomalla jaksolla oleva ei voi liittyä liiton eikä työttömyyskassan jäseneksi. Palkattomia jaksoja ovat esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu 1,59 % maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista. Jos sinulla on useita työsuhteita, maksa jäsenmaksu kaikista, jotta työttömyysturva koskee kaikkia töitäsi. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamistaan päivärahoista ja etuuksista. Jäsenmaksu tulee maksaa myös opiskelun ohella tehdystä palkkatyöstä.

PAUn jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen. Ilmoitamme jäsenmaksut automaattisesti verottajalle puolestasi.

Voit päivittää muuttuneet työpaikkatietosi PAUn sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa easiointi.pau.fi. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla. Jos vaihdat uuteen työpaikkaan ja nykyinen työnantajasi on perinyt jäsenmaksut palkastasi, muista ilmoittaa uudesta työnantajasi liiton jäsenpalveluun, jotta jäsenmaksujen automaattinen perintä jatkuu.

Täytä tähän yrityksen nimi, jossa olet töissä. Työnantajan yrityksen virallinen nimi löytyy yleensä palkkakuitista.
Missä työskentelet ja missä tehtävässä?

Liiton ja kassan jäsenmaksu on 1,59 % bruttotuloista. Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajan pidättää se suoraan palkastasi ja tilittää se PAUlle. Tällöin sinun ei tarvitse joka kuukausi itse laskea, paljonko jäsenmaksu on kuukauden bruttotuloista, vaan työnantaja hoitaa sen puolestasi. Seuraa kuitenkin palkkakuitistasi, että ay-jäsenmaksu on peritty palkastasi. Kun ruksaat kohdan ’Työnantajani pidättää jäsenmaksun suoraan palkastani ja tilittää sen PAUlle’, PAU lähettää jäsenmaksun perintäsopimuksen palkanlaskentaan/työnantajalle jäsenmaksun perinnän aloittamiseksi. Jos maksat jäsenmaksun itse, ruksaa kohta ”Maksan jäsenmaksut itse. PAU lähettää minulle jäsenmaksuohjeet”. Lähetämme sinulle tässä tapauksessa ohjeet ja viitteet jäsenmaksun maksamista varten.

Yrittäjyys

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka
  • on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinen
  • tai kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja
    • työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta) tai
    • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.
    Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet.

    Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Mikäli omistat työnantajayhtiöstäsi yllä mainittuja osuuksia tai muuten täytät yrittäjyyden ehdot, katsotaan sinut työttömyysturvan osalta pääsääntöisesti yrittäjäksi. Tällöin et välttämättä ole oikeutettu saamaan päivärahaa palkansaajakassasta. Pienyrittäjänä liiton järjestämisalalla toimiva henkilö voi liittyä osaston/liiton jäseneksi. Pienyrittäjällä tarkoitetaan itsensä työllistävää yrittäjää tai ammatinharjoittajaa. Pienyrittäjät maksavat vain liiton jäsenmaksun, eivätkä he voi kuulua työttömyyskassaan. Mikäli liityt pienyrittäjänä jäseneksi, ota yhteyttä liiton jäsenpalveluun (09) 613 116.

Lähetys

Työsuhteen tulee olla voimassa. Jäsenyyttä ei voi hakea takautuvasti. Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.12.2018).